Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi

25.06.2018

Dielo je osobným svedectvom o Jozefovi Tisovi z pohľadu pána Vrbu, ktorý ho osobne poznal či už ako človeka, kňaza alebo prezidenta. V knihe sa dočítame o niektorých neprezentovaných (..možno neznámych?) skutočnostiach, faktoch, rozhovoroch, okolnostiach a motívoch konania pána Dr. Jozefa Tisa, prvého slovenského prezidenta. Autor opisuje napríklad svoj vzťah k Dr. Tisovi, jeho pohľad na neho, činnosť kňaza v Bánovciach nad Bebravou, jeho poznatky a názory na rokovania s Hitlerom, hospodárenie štátu pred a počas vojny, snahu Tuku zosadiť Tisa alebo prihováranie sa Židov za to aby sa tak nestalo.

Knihu odporúčam z dôvodu, že mi priblížila atmosféru doby a takisto aj vtedajšie udalosti. Na niektoré mi bol ponúknutý detailnejší pohľad, než ten, aký sa na mňa valí od historikov typu Mičev a podobne.

Netvrdím, že všetko v knihe musí byť pravda, ak sa však opriem iba o tie myšlienky, ktoré Jozef Vrba podložil faktami, resp. historicky presnými a logickými argumentami, tak sa mi nedá neopýtať: Komu vyhovuje jednostranný výklad udalostí týkajúcich sa osoby prezidenta Tisa alebo celkovo prvej Slovenskej Republiky ?

Odpoveď a názor si urobte sami. Pomôcť vám môže napríklad aj táto kniha od pamätníka časov Slovenského štátu.

Na záver by som chcel vyzvať každého jedného z vás, aby si podobné diela vážil, keďže sa možno blíži doba (..alebo je už tu?) kedy opačné ako oficiálne názory na vec budú trestané.