Súsošie štúrovcov - Trenčín

23.02.2019

V priebehu tohto týždňa som navštívil nádherné slovenské mesto Trenčín, kde sa, okrem iného, nachádza aj súsošie trojice Štúr - Hurban - Hodža, ktorú právom zaradzujeme medzi velikánov našich dejín.
Ich odkaz je nesmierne dôležitý aj dnes - ako pre nás, bežných Slovákov, tak aj pre našich politických predstaviteľov.
Nesmieme dovoliť, aby sa na našich národných buditeľov hľadelo s opovrhnutím, o čo sa snažia niektoré protislovenské elementy, označujúce sa za mediálne a intelektuálne elity či osobnosti verejného života.