Vyjadrenie k článku Jána Benčíka

02.02.2020

V priebehu tohto týždňa bol o mne uverejnený článok s celkom slušným dosahom, ktorý ma vykreslil ako toho najviac nenávidiaceho a nebezpečného človeka pod slnkom.

Aj vďaka niektorým klamstvám a zjavným fabuláciám sa tento článok dotkol mojich najbližších a taktiež iných ľudí, ktorých si vážim a namiesto inej prospešnej činnosti či vykonávania svojich dôležitých každodenných povinností museli odpovedať cudzím ľuďom a taktiež museli vysvetľovať niektoré príspevky na sociálnych sieťach, ktoré som písal vždy vo svojom mene ako jednotlivec a nikdy som do toho nezaťahoval nikoho iného. Dopad celej situácie na dotknuté osoby ma veľmi mrzí - ich obťažovanie aj cudzími ľuďmi je vlastne aj hlavným dôvodom pre uverejnenie tohto vyhlásenia.

Za obdobie, odkedy sa otvorene pod svojim menom vyjadrujem k veciam verejným, otváram diskusie na rôzne politické, spoločenské či historické témy a vediem s ľuďmi neskrývané polemiky som toho uverejnil už mnoho. Je logické, že za tých niekoľko rokov som nabral nové informácie, poznatky a skúsenosti, ktoré moje názory formovali a teda je zrejmé, že hoci si za niektorými vyhláseniami stojím do dnes, formu odkomunikovania niektorých posolstiev by som dnes pozmenil a niektoré by som už neprezentoval vôbec, keďže sa s nimi po obsahovej stránke nestotožňujem.

Určite ale viem povedať, že som nikdy nepodporoval (ani nepodporujem) režimy alebo myšlienky, ktoré by mali za cieľ potláčať základné ľudské práva a slobody, nikdy som neschvaľoval zabíjanie, nikdy som nevyzýval na násilie, nikdy som paušálne neodsudzoval celú skupinu obyvateľstva na základe rasy, náboženstva či politického alebo iného presvedčenia a nerozdeľujem ľudí na viac či menej hodnotných podľa ich rasovej príslušnosti. Všetky tieto a im podobné myšlienky mi sú absolútne cudzie a verejne sa od nich týmto dištancujem. Naopak - viackrát som sa otvorene a nahlas na svojich profiloch zastal etnických či náboženských menšín (či v zahraničí alebo na Slovensku) ak som mal pocit, že im bolo, je, alebo môže byť ukrivdené.

Niektoré zo svojich príspevkov (zďaleka nie všetky, na ktoré som zmenil názor alebo by som ich odkomunikoval inak) z minulosti som zmazal - nie zo zbabelosti alebo z potreby niečo utajiť, keďže o tom teraz verejne píšem. Bolo to z toho dôvodu, že som nedokázal tieto názory a témy odprezentovať tak, aby bolo aj tomu najjednoduchšiemu človeku jasné, že som nemal za cieľ vyvolávať neznášanlivosť či podporovať predsudky v spoločnosti.

Ako ste už možno z textu pochopili, je mi vrcholne nepríjemné, ak sa kvôli mne musí zodpovedať a obhajovať niekto iný, keďže som dospelý a svojprávny človek. Preto som sa rozhodol, že zastavujem publikovanie príspevkov a vyjadrení k aktuálnej politickej či spoločenskej situácii alebo k citlivým historickým témam a podobne. Nechcem, aby bola nejaká ušľachtilá myšlienka alebo iniciatíva zavrhnutá iba z dôvodu, že sa bude spájať s mojim menom. Taktiež nechcem, aby bolo špinené na čestných a šikovných ľudí iba preto, že im napríklad vyjadrím svoju podporu voľbách.

Ak sa situácia výrazne nezmení, považujte toto moje vyhlásenie za definitívne a posledné k danej téme, nebudem odpovedať ani na vaše komentáre pod statusom a taktiež prosím, aby sa tento status nešíril viac, ako je nutné.

Ďakujem, ak ste si tento text prečítali až sem!